no-img
وب سایت حقوقی جزوه دان

خطر تكرار جرم درسنین مختلف-مقاله حقوقی جزوه دان-www.jozvehdan.ir

منو

وب سایت حقوقی جزوه دان
adsads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

خطر تکرار جرم درسنین مختلف( قسمت دوم)
zip
دی ۲۱, ۱۳۹۵
0 تومان
فروش

خطر تکرار جرم درسنین مختلف( قسمت دوم)


خطر تکرار جرم درسنین مختلف

(قسمت دوم)

دربلژیک نیز اداره امور زندانها در۱۹۷۲ به یک مطالعه علمی درمورد بزهکاران دست زده است تعداد بزهکاران مورد مطالعه ۵۹۷ نفر بوده اند واینها در۱۹۶۱ اززندان آزاد شده اند.

درمورد این امر که چنددرصد ازاین بزهکاران پس ازرهائی اززندان مرتکب تکرار جرم شده وبزندان باز گشته اند واینگروه که بدینگونه مرتکب تکرار جرم شده اند بیشتر دارای چه سنی بوده اند نتایج آماری زیر بدست آمده است.

سن بزهکاردرهنگام تعدادکل مرتکب تکرار درصد تکرار

آزادی آزادشدگان جرم شده اند جرم

از۱۸تا۲۱سالگل ۵۴ ۲۸ ۸۵/۵

از۲۱تا۲۵سالگی ۸۷ ۴ ۳ تفز ۴۲/۴۹

از۲۵تا۳۰سالگی ۱۲۷ ۵۳ نفر ۷۳/۴۱

از۳۰تا۴۰سالگی ۱۹۶ ۸۰ نفر ۷۱/۴۰

از۴۰تا۵۰سالگی ۶۵ ۱۹ نفر ۲۳/۲۹

از۵۰تا۶۰سالگی ۴۳ ۸ نفر نفر ۱۸/۱۸

بیش از۶۰سالگی ۲۴ ۴ نفر ۶/۱۶

—– ——

۵۹۷ ۲۳۵

این آماربخوبی نشان میدهد که:

۱-احتمال تکرارجرم باافزایش سن بزهکار کم میشود

۲- احتمال تکرارجرم درمورد بزهکارانی که دارای ۴۰سال یابیشتر هستند بسیار بسیار کم است.

۳- پژوهشهای دیگری هم درهمین زمینه در سالهای ۱۹۵۵و۱۹۶۷بعمل آمده بود ونتیجه این پژوهشها هم باآنچه بیان شد تقریبا یکسان است.

در فرانسه نیز ۲۸۲بزهکار حرفه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند ودر مورد سن آنان نتایج زیر بدست آمده است۱٫

۳۰ساله ۳۶ نفر

۳۰تا۴۰ساله ۱۲۷ نفر

۴۰تا۵۰ساله ۸۸ نفر

۵۰تا۶۰ساله ۲۸ نفر

بیش از۶۰ساله ۳ نفر

یعنی در واقع در حدود سه چهارم از این بزهکاران حرفه ای کمتر از ۴۰سال داشته اند همانگونه ملاحظه میشود بین نتایجی که در پژوهشهای آماری در کشورهای کانادا،بلژیک،فرانسه بعمل آمده است وما آنرا نقل کردیم هم آهنگی کامل وجود دارد وهمه نشان میدهند که خطر تکرار جرم در سنهای بین ۲۰تا۳۰و۳۵سالگی زیاد است اما بتدریج با افزایش سن این خطر کم وکمتر میشود.

همچنین ثابت شده است که بین بزهکاری کودکان وبزهکاری بعادت در نزد بزرگسالان نیز رابطه ای وجود دارد.

۲-رابطه بین بزهکاری جوانان وبزهکاری بعادت

پژوهشهای آماری نشان میدهند که بیشترازکسانی که امروز دربزرگسالی مرتکب تکرارجرم میشوند ورفتارمجرمانه آنان بصورت عادت وتکراردرمیآید دارای پیشینه کیفری درسن کودکی میباشند.

دکتروست ( Dr. WEST) درانگلستان صد نفر از بزهکاران حرفه ای را مورد بررسی قرارداده است نتیجه این بررسی علمی که بایک روش بسیارمنظم وعلمی انجام یافت در۱۹۶۲ انتشاریافت.

دکتروست درپژوهش علمی خویش باین نتیجه رسیده است که بیشتر این بزهکاران حرفه ای وبعادت دارای پیشینه کیفری درسن های خردسالی وکودکی بوده اند این صد بزهکاراز نظر سنی که درآن برای نخستین بار مرتکب جرم شده اند چنین تقسیم میشوند.

سن ۱۰ تا۱۳ سالگی ۲۰نفر

سن ۱۴ تا۱۶ سالگی ۱۹نفر

سن ۱۷ تا۱۹ سالگی ۲۶ نفر

سن ۲۰ تا۲۲سالگی ۱۰ نفر

سن ۲۳ تا۲۵ سالگی ۱۰ نفر

سن ۲۶ تا۳۰ سالگی ۷نفر

بیشتر از۳۰سالگی ۶ نفر

این آمار نشان میدهد که ۶۵ درصد ازاین بزهکاران حرفه ای دارای سابقه جرم درسن خردسالی هستند.

دربلژیک نیز۱۸۱ بزهکاربعادت مورد مطالعه وپژوهش قرارگرفته اند یکی از مسائل این پژوهش بررسی این موضوع بوده است که چند درصد ازاین بزهکاران حرفه ای دارای پیشینه کیفری درسن خردسالی بوده اند واین بزهکاران حرفه ای رفتار ضد اجتماهی خویش را درچه سنی آغاز نموده اند این بزهکاران از نطر سنی که درآن برای نخستین بار مرتکب جرم شده اند به گروههای سنی زیر تقسیم شده اند ونتایج زیر دراینمورد بدست آمده است .

سن درهنگام ارتکاب نخستین بزه تعداد درصد

از۱۰تا۱۵ سالگی ۳۸ تفر ۲۱ درصد

از۱۶ تا۲۰ سالگی ۷۰نفر ۴۱درصد

از۲۱تا۲۵ سالگی ۳۴نفر ۱۹درصد

از۲۶ تا۳۰ سالگی ۲۱نفر ۱۲درصد

از۳۱تا۳۵ سالگی ۸نفر ۴درصد

از۲۶تا۴۰سالگی ۴نفر ۲درصد

از۴۱تا۴۵ سالگی ۳نفر ۵/۱ درصد

از۴۶تا۵۰ سالگی ۱نفر ۵/۰درصد

از۴۵ تا۶۰سالگی ۲نفر ۱درصد

همانگونه که ملاحظه میشود ۶۱ درصد ازاین بزهکاران دارای پیشینه کیفری درسن خردسالی هستند یعنی پیش از۲۰ سالگی مرتکب جرم شده اند۱٫درفرانسه نیز مطالعه مشابهی درمورد صدبزهکار حرفه ای بعمل آمده ونتیجه آن چنین بوده است .

۶/۴۴ درصد ازاینان دارای پیشینه کیفری درسن قبل از۱۸ سالگی بوده اند ۲/۱۸ درصد ازآنان دارای پیشینه کیفری درسنهای ۱۸ تا۲۱ سالگی بوده اند.

۲/۳۲ درصد ازآنان دارای پیشینه کیفری پس از۲۱ سالگی بوده اند ۲ ازتمامی این پژوهشهای آماری میتوان چنین برداشت نمود که:

۱-بین بزهکاری خردسالان وبزهکاری بعادت درنزد بزرگسالان رابطه بسیاربسیار نزدیک وجوددارد.

۲-بزهکاران حرفه ای امروز نوجوانان بزهکار دیروز بوده اند ویا بعبارت دیگر کودکان بزهکارامروز مجرمان حرفه ای فردا هستند واین خود یکباردیگر اهمیت اقدامهای تربیتی را برای اصلاح وآموزش کودکان بزهکار نمایان میسازد

 موضوعات :
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

مدیریت سایت جزوه دان

javaderad 15 نوشته در وب سایت حقوقی جزوه دان دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید