no-img
وب سایت حقوقی جزوه دان

ارث-مقاله حقوقی جزوه دان-www.jozvehdan.فروش مقاله و کار تحقیقی حقوق

منو

وب سایت حقوقی جزوه دان
adsads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ارث
zip
آبان ۱۰, ۱۳۹۵
13000 تومان
0 فروش
13000 تومان – خرید

ارث


ارث

 

ارث

 

مقاله در 29 صفحه و در فرمت قابل ویرایش wordو به صورت فایل فشرده شده در دسترس شماست.

گوشه هایی از این مقاله 

درمقررات ارث در قانون مدنی ما شباهتی با قوانین ارث در کشورهای اروپائی ندارد و مواد مربوط به آن تماما از فقه  امامیه گرفته شده و اصول

اساسی آن در قرآن کریم (سوره مبارکه نساء آیات7 الی 12) مندرج است.

قواعد حقوقی یا به صورت حکم هستند یا به صورت حق.

حکم یک قاعده حقوقی است که شخص نمی تواند درآن تصرف نمایدوآن را تغییر دهد یا اسقاط نماید. (مانند احکام مربوط به ارث ) مثلا شخصی که

فوت می کند(مورث) ممکن است وراثی داشته باشد مورث نمی تواند وراث خود را از ارث محروم نماید.یا میزان سهم الارث را تغییر دهد. همچنین

نمی تواند اگر شخصی داخل در وراث وی نباشد او را داخل در وراث نماید. برعکس حقوق مالی نظیر حق تألیف، حق سرقفلی، حق تحجیر، حق

انتفاع ، حق ارتفاق ، حق شفعه،قابلیت نقل و انتقال ویا اسقاط را دارند .

آیه 11 سوره نساء : یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کننساء فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک و ان کانت واحده فلها

النصف و لابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولدوورثه ابواه فلامه الثلث فان کان له اخوه فلامه السدس من بعد

وصیه یوصی بها او دین اباؤکم و ابناکم لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من الله ان الله کان علیما حکیما

ترجمه: حکم خدا درحق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند پس اگر دختران بیش از دونفر باشند فرض هم دو ثلث ترکه

است واگریک نفر باشد نصف و فرض یک ازپدر و مادر یک سدس ترکه است در صورتیکه میت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث منحصر بپدرو

مادر باشد دراین صورت مادریک ثلث می برد و اگر میت را وصیت دین که بمال تعلق گرفته استثناء شود شما این را که پدران یا فرزندان و خویشان

کدامیک بخیروصلاح و بارث بردن شما نزدیکترند نمی دانید فریضه است که خدا باین معین فرماید زیرا خداوند بهر چیز دانا و بهمه مصالح خلق آگاه

است .با توجه به آیه 11 سوره نساء  ورثه هنگامی می تواند در ماترک و دارایی متوفی تصرف نمایند که ترکه تصفیه شده باشد و به صورت ارث در

آمده باشد. تصفیه اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته است.

درحیات شخص،دارائی اوبا خویشاوندان اوبدون ارتباط است و صاحب دارائی شخصا توانائی هرنوع تصرفی و اقدامی را در دارائی خود

دارد.درلحظه ای که مرگ فرارسید حرکتی شروع میشود دارائی از متوفی جدا می گردد وبا یک فاصله ای در دارایی ورثه استقرار پیدا می نماید

در فاصله زمانی جدا شدن از متوفی تا پیوستن به ورثه مرحله تصفیه ترکه است.

بخش اول

تعاریف و مفاهیم

مفهوم ترکه : ترکه به معنی دارایی باقیمانده ازمورث (متوفی) است . ترکه ، ماترک و متروکات میت ازیک ریشه و در معنی مترادف با ارث است . با

این تفاوت که ارث به هریک از ورثه تعلق می گیرد وجنبه جزئی از کل دارد ولی ترکه و ماترک همان کل دارایی باقیمانده از متوفی است .) ریشه

این اصطلاح در آیات قرآن کریم است مانند (ولکم نصف ماترک ازواجکم ..)بهمین جهت بجای ترکه اصطلاح ماترک هم بکار میرود .

(یالهن الربع مما ترکتم…)  (اذا حضراحدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین …)در این آیه شریفه از اموالی که از متوفی باقی مانده

به ترکه و خیرتعبیر شده است .یعنی کسی که احساس مرگ می کند و ماترکی از خود باقی می گذارد. برای والدین و نزدیکان خود وصیت کند و در

صحیحۀابن ابی یعفور آمده است : (یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت ) ترکه اموال و حقوقی است که ازمتوفی باقی می ماند که این اموال

شامل اعیان و منافع است . گاهی برای انسان در حال حیاتش اموالی می رسد که تملک آنها به یکی از طرق احیای اراضی موات ، حیازت مباحات

و عقود و تعهدات و ارث از متوفیات استبرچسب‌ها :

درباره نویسنده

مدیریت سایت جزوه دان

javaderad 63 نوشته در وب سایت حقوقی جزوه دان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید