no-img
وب سایت حقوقی جزوه دان

پیشگیری از جرم/مقالات حقوقی جزوه دان/www.jozvehdan.ir/مقاله حقوقی

منو

وب سایت حقوقی جزوه دان
adsads
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پیشگیری از جرم
doc
آبان ۲۲, ۱۳۹۵
70 kb
16 صفحه
zip
7000 تومان
0 فروش
7000 تومان – خرید

پیشگیری از جرم


پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم

 

گوشه هایی از این مقاله:

 

بي­گمان، هرگونه چاره­انديشي در جلوگيري از رخداد جرم، منطقي­ترين رويكرد به شمار مي­رودتاآنجا كه به باور برخي، دست­يابي به سياست جنايي مؤثر به قرار دادن تدابير پيش­گيرنده در درجه نخست از اهميت پيوسته است. مهم­ترين راهكارهاي پيشگيري از جرم عبارتند از: بهره­گيري از مجازات­هايي كه در رديف تدابير تأميني – تربيتي جاي دارند، گونة خاص برخورد با مجرمان خطرناك و سرانجام، برگرفتن شيوه‌هاي خاص جراي كيفر. در ذيل اين موارد سه گانه را مورد بررسي قرار مي­دهيم. يادآوري مي­شود هرچند راه­هاي سه گانة مزبور، جداگانه بررسي شده­اند، ولي از يكديگر جدا و بيگانه نيستند.

الف. پيشگيري و تدابير تأميني – تربيتي: رويكرد پيشگيري از جرم با چشم­پوشي از گذشته مجرم و به منظور جلوگيري از تكرار جرم، تنها به آيندة او چشم مي­دوزد. به كارگيري تدابير امنيتي يا چاره­انديشي­هاي درمان­كننده نيز در همين زمينه مي­باشد. گفتني است بهره­گيري از اين تدابير در پيشگيري از جرم با هدف پيش گفته از مجازات، يعني اصلاح و بازپروري مجرم، بيگانه نمي­باشد، بلكه از راه­هاي دست­يابي به آن نيز به شمار مي­رود. تفاوت در آن است كه اگر اين راهكار در مورد مجرمان خطرناك به كار بسته شود براي تحقق هدف پيشگيري مي­باشد و چنانچه آن را دربارة مجرمان عادي عملي سازيم كاركرد به­سازي و اصلاح مجرم را از كيفر در پيش گرفته­ايم.  

خاستگاه بهره­گيري از اين ساز و كار در حقوق جزا جايگزيني اصل استعداد بزهكار براي زندگي به جاي اصل كلاسيك تناسب ميان كيفر و بزه مي­باشد. به باور معتقدان اين نگرش، دست­يابي به هدف حقيقي كيفر، يعني دفاع از جامعه، جز از راه دفاع از افراد آن امكان­پذير نمي­باشد. بدين­سان، دفاع واقعي از اجتماع تنها در پرتو اصلاح مجرمان، برگرفتن چاره­انديشي­ها براي ورود دوبارة آنان به گروه غير بزهكار و از ميان بردن زمينه­ها و چرايي رخداد بزهكاري، دست­يافتني است. افزون بر گراماتيكا و مارك آنسل، آنكريكوفري، گاروفالو، و لمبرزو از جمله انديشمندان حقوق كيفري مي­باشند كه به موضوع تدابير تأميني – تربيتي پرداخته­اند. آنكريكوفري و گاروفالو كه در سنجش با لمبرزو ميانه­روتر بودند؛ براي رهايي جامعه از دست بزهكاران، به كارگيري اقدامات خنثا و طردكننده دربارة آنان را كافي نمي­دانستند و بر اين باور بودند كه گسترش تدابير دفاع  اجتماعي، ضروري است. از ديدگاه آنان محيط اجتماعي بايد به گونه­اي سامان يابد كه در آن، پيشگيري از جرم مشهود باشد. لاسكاني كه خود از همين گروه است، با تأكيد بر نقش تدابير تأميني – تربيتي در از ميان بردن ريشة بزهكاري مي­نويسد: 

ابتكار اجتماعي در برابر جبرگرايي بي­تحرك كه ناشي از نظرية انسان­شناختي است قرار مي­گيرد. اگر محيط اجتماعي همه چيز مي‌باشد و اگر محيط اجتماعي به اندازه كافي نارساست، به گونه­اي كه همواركنندة زمينة رشد سرشت­هاي مجرمانه مي­باشد، پس اقدامات اصلاحي در اين محيط و بر شرايط تأثير گذاري بايد متمركز شود

در حقيقت، وي با ردّّ ديدگاه جبرگرايي كه بر تأثيرپذيري مجرم، از محيط استوار است پيشنهاد مي­كند: ما بايد بر روي همين محيط تأثيرگذار كاركنيم و نگذاريم بزهكار را در انجام رفتار مجرمانه جهت دهد. از آنجا كه محيط، با وجود تأثيرگذاري­هاي فراوان بر مجرم، نمي­تواند تنها علت شكل­گيري جرم به شمار آيد؛ از اين­رو، رويكرد ابتكار اجتماعي لاسكاني، در برابر نگرش جبرگرايي بي­تحرك پوزيتويست­ها، منطقي مي­نمايد؛ چرا كه محيط را تنها در رديف يكي از عوامل تأثيرگذار در پديدة جزايي جاي مي­دهد، ، نه علت تامه آن. حقيقت اين است كه پذيرفتن تأثير يك عامل به معناي علت تامه بودن آن نمي­باشد، بلكه تنها يكي از عوامل تأثيرگذار است. نتيجه آنكه مجازات را نمي­توان تنها بر پاي همان عامل تأثير­گذار استوار نمود.

ب. پبيشگيري و روياوريي با حالت خطرناك: به كار بسته شدن تدابير تأميني- تربيتي درباره گروهي خاص از بزهكاران، در آغاز به وسيلة لمبرزو، آنكريكوفري و گاروفال، مطرح شد. دو كيفرشناس نخست با پذيرش پايه مكتب تحققي در حقوق جزا، يعني نبود آزادي اراده در مجرم، براي پوشش ناكارآمدي آن در جرم­زدايي گفتن كه آموزة اخلاقي اين مكتب كيفري بايد به مسئوليت اجتماعي آن تغيير يابد، آنگاه دفاع از جامعه وبرچسب‌ها :

درباره نویسنده

مدیریت سایت جزوه دان

javaderad 63 نوشته در وب سایت حقوقی جزوه دان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید